Blockchain là gì? Đơn giản dễ hiểu

Blockchain là gì? Tổng hợp kiến thức cần biết
Ảnh đại diện tienao

Blockchain là gì? Gần như tất cả mọi người đã nghe nói về Blockchain và điều đó thật tuyệt. Nhưng không phải ai cũng hiểu nó hoạt động như thế nào. Bài viết này cho thấy Blockchain chắc chắn không phải là phép thuật.

1. Blockchain là gì?

Hiểu đơn giản, Blockchain là một cuốn nhật ký gần như không thể giả mạo.

2. Hàm băm (Hash Function) là gì?

Hãy tưởng tượng rằng 10 người trong một phòng đã quyết định tạo ra một loại tiền riêng. Họ phải theo dòng tiền, và một người – hãy gọi anh ta là Bob – quyết định giữ một danh sách tất cả các hành động trong một cuốn nhật ký:

Blockchain là gì?
Blockchain là gì?

Một người đàn ông – gọi anh ta là Jack – quyết định ăn cắp tiền. Để che giấu điều này, ông đã thay đổi các mục trong nhật ký:

Blockchain là gì?
Blockchain là gì?

Bob nhận thấy ai đó đã can thiệp vào nhật ký của mình. Anh quyết định ngăn chặn điều này xảy ra.

Anh tìm thấy một chương trình gọi là Hàm Băm biến văn bản thành một tập hợp các số và chữ cái như trong bảng dưới đây.

Số băm (hash)
Số băm (hash)

Số băm (hash) là một chuỗi các số và chữ cái, được tạo bởi các hàm băm. Hàm băm là một hàm toán học dùng để chuyển đổi một chuỗi ký tự nhất định thành một chuỗi với số lượng ký tự cố định. Ngay cả một thay đổi nhỏ trong chuỗi cũng tạo ra một hàm băm hoàn toàn mới.

Sau mỗi bản ghi, anh ta chèn một hàm băm. Nhật ký mới như sau:

Hàm băm được tạo ra
Hàm băm được tạo ra

Jack quyết định thay đổi mục một lần nữa. Vào buổi tối, anh ấy đã đến cuốn nhật ký, thay đổi bản ghi và tạo ra một hàm băm mới.

Thay đổi hàm băm
Thay đổi hàm băm

Bob nhận thấy ai đó đã thay đổi nội dung cuốn nhật ký một lần nữa. Anh quyết định làm phức tạp hồ sơ của từng giao dịch. Sau mỗi bản ghi, anh ta chèn một hàm băm được tạo từ bản ghi + hàm băm cuối cùng. Vì vậy, mỗi mục phụ thuộc vào trước đó.

Liên kết giữa các input
Liên kết giữa các input

Nếu Jack cố gắng thay đổi bản ghi, anh ta sẽ phải thay đổi hàm băm trong tất cả các mục trước đó. Nhưng Jack thực sự muốn có nhiều tiền hơn, và anh ta dành cả đêm để đếm tất cả các băm.

3. Nonce là gì?

Nhưng Bob không muốn từ bỏ. Anh quyết định thêm một số sau mỗi hồ sơ. Số này được gọi là Nonce. Nonce nên được chọn sao cho hàm băm được tạo kết thúc bằng hai số không.

Tạo số Nonce sau mỗi số băm
Tạo số Nonce sau mỗi số băm

Bây giờ, để giả mạo hồ sơ, Jack sẽ phải mất hàng giờ đồng hồ để chọn Nonce cho mỗi dòng.

Quan trọng hơn, không chỉ con người, mà cả máy tính cũng không thể tìm ra Nonce một cách nhanh chóng.

4. Nút (Node) là gì?

Sau đó, Bob nhận ra rằng có quá nhiều hồ sơ và anh không thể giữ cuốn nhật ký như thế này mãi mãi. Vì vậy, khi anh viết 5.000 giao dịch, anh đã chuyển đổi chúng thành một trang bảng tính. Mary kiểm tra rằng tất cả các giao dịch là đúng.

Bob đã phát tán nhật ký bảng tính của mình trên 5.000 máy tính trên khắp thế giới. Những máy tính này được gọi là các nút. Mỗi khi một giao dịch xảy ra, nó phải được các nút chấp thuận, mỗi nút sẽ kiểm tra tính hợp lệ của nó. Khi mọi nút đã kiểm tra một giao dịch, đó là một loại phiếu điện tử, một số nút có thể nghĩ rằng giao dịch đó là hợp lệ và những nút khác nghĩ rằng đó là một giao dịch gian lận.

Các nút được đề cập ở trên là máy tính. Mỗi nút có một bản sao của sổ cái kỹ thuật số hay Blockchain. Mỗi nút kiểm tra tính hợp lệ của mỗi giao dịch. Nếu đa số các nút nói rằng một giao dịch là hợp lệ thì nó được viết thành một khối.

Bây giờ, nếu Jack thay đổi một mục, tất cả các máy tính khác sẽ có hàm băm ban đầu. Họ sẽ không cho phép sự thay đổi xảy ra.

5. Khối (Block) là gì?

Bảng tính này được gọi là một khối. Toàn bộ các khối là Blockchain. Mỗi nút có một bản sao của Blockchain. Khi một khối đạt đến một số lượng giao dịch được phê duyệt nhất định thì một khối mới sẽ được hình thành.

Blockchain tự cập nhật cứ sau mười phút. Nó làm như vậy tự động. Không có máy tính chủ hoặc máy tính trung tâm hướng dẫn các máy tính làm điều này.

Blockchain là gì?
Blockchain là gì?

Ngay khi bảng tính hoặc sổ cái hoặc sổ đăng ký được cập nhật, nó không còn có thể thay đổi. Vì vậy, không thể giả mạo được nó. Bạn chỉ có thể thêm các mục mới vào trong đó. Sổ đăng ký được cập nhật trên tất cả các máy tính trên mạng cùng một lúc.

6. Tóm tắt những điểm chính về BlockChain:

 • Blockchain là một loại nhật ký hoặc bảng tính chứa thông tin về các giao dịch.
 • Mỗi giao dịch tạo ra một hàm băm.
 • Số băm (hash) là một chuỗi các số và chữ.
 • Giao dịch được nhập theo thứ tự mà chúng xảy ra. Thứ tự đặt hàng là rất quan trọng.
 • Số băm không chỉ phụ thuộc vào giao dịch mà còn phụ thuộc vào số băm của giao dịch trước đó.
 • Ngay cả một thay đổi nhỏ trong giao dịch cũng tạo ra một số băm hoàn toàn mới.
 • Các nút kiểm tra để đảm bảo giao dịch không bị thay đổi bằng cách kiểm tra số băm.
 • Nếu một giao dịch được chấp thuận bởi đa số các nút thì nó được ghi thành một khối.
 • Mỗi khối mới sẽ đề cập đến khối trước đó và cùng nhau tạo ra Blockchain.
 • Một Blockchain có hiệu quả vì nó được tồn tại trên nhiều máy tính, mỗi máy tính đều có một bản sao của Blockchain.
 • Những máy tính này được gọi là các nút.
 • Blockchain tự cập nhật cứ sau 10 phút.

Xem tiếp:

Tagged in :

Ảnh đại diện tienao