Home Coins Altcoin

Altcoin

Altcoin hay đồng tiền thay thế là một từ ngữ chung chỉ tất cả các loại tiền điện tử khác Bitcoin – loại tiền đầu tiên. Altcoin có thể khác với Bitcoin theo nhiều cách, chẳng hạn như cơ chế khai thác, phương thức phân phối tiền hoặc khả năng tạo các ứng dụng phi tập trung.
Mặc dù Bitcoin là đồng tiền ảo đầu tiên và có ảnh hưởng lớn, nhưng nó có một số vấn đề mà các nhà phát triển đang cố gắng khắc phục bằng chính sản phẩm của họ. Một số altcoin giúp giao dịch nhanh hơn, ít biến động hơn, riêng tư hơn và cứ thế. Có hơn 2000+ loại trên thị trường và liên tục tăng. Altcoin đang đóng một vai trò rất quan trọng bằng cách mở rộng ranh giới về khả năng của blockchain và phạm vi ứng dụng.

Không có bài đăng nào