Hợp đồng tương lai hàng quý của Binance – Hướng dẫn Giao dịch

Hướng dẫn Giao dịch Hợp đồng tương lai hàng quý của Binance
Ảnh đại diện Jessica

Giao dịch hợp đồng tương lai là một cách thuận tiện để đầu cơ giá một tài sản tài chính.  Khi nói đến giao dịch tiền ảo, Binance Futures là một trong những sàn giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất hiện có.  Binance cung cấp công cụ giao dịch mạnh mẽ cho phép các trader và hedger đầu cơ vào nhiều loại tiền ảo khác nhau.  Nó cũng cung cấp giao dịch đòn bẩy cao và nhiều tùy chọn thế chấp. Hầu hết các sản phẩm tương lai được liệt kê trên Binance Futures là hợp đồng tương lai vĩnh viễn, có nghĩa là hợp đồng không có ngày hết hạn.  Tuy nhiên, có nhiều cách để suy đoán giá của các công cụ tài chính bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai, và một trong số đó là hợp đồng tương lai hàng quý.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách thức hoạt động của nó và những điều bạn cần biết nếu muốn giao dịch chúng trên Binance.

Nếu bạn muốn đọc thêm về hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn, hãy xem bài viết của chúng tôi về chúng.

Hợp đồng tương lai hàng quý là gì?

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản với một mức giá xác định trước vào một ngày trong tương lai.  Ngày này được gọi là ngày hết hạn – đây là thời điểm các hợp đồng kết thúc và tài sản được giao.

Hợp đồng tương lai hàng quý của Binance được thanh toán bằng tiền mặt.  Điều đó có nghĩa là gì?  Thanh toán tiền mặt đơn giản có nghĩa là tài sản cơ bản được chuyển giao dưới dạng tiền tệ.  Trong trường hợp hợp đồng tương lai hàng quý của Binance, tài sản này là BTC.

Các hợp đồng tương lai hàng quý trên Binance sẽ hết hạn vào thứ Sáu cuối cùng của mỗi quý.  Ví dụ: hợp đồng BTCUSD 0925 sẽ hết hạn vào thứ Sáu cuối cùng của năm 2020, quý 3 – ngày 25 tháng 9 năm 2020. Đây cũng có thể được gọi là ngày giao hàng vì đây là thời điểm tài sản cơ bản (BTC) được giao.

Trong các thị trường tài chính truyền thống như thị trường chứng khoán, các sản phẩm phái sinh thu hút khối lượng giao dịch cao hơn đáng kể so với thị trường giao ngay.  Chúng tôi cũng thấy điều này trong thị trường tiền ảo rằng khối lượng lớn hơn và thanh khoản sâu hơn trên thị trường kỳ hạn so với thị trường giao ngay.  Vì vậy, nếu các trader cho rằng một tài sản cụ thể sẽ hoạt động tốt, giao dịch hợp đồng tương lai có thể là một cách tuyệt vời để đầu cơ về biến động giá trong tương lai.

Hợp đồng tương lai hàng quý hoạt động như thế nào?

Tiền ký quỹ được sử dụng cho hợp đồng tương lai hàng quý của Binance là BTC, các hợp đồng được thanh toán bằng BTC và phí giao dịch cũng được thanh toán bằng BTC.

Cũng giống như các sản phẩm Binance khác, hợp đồng tương lai hàng quý tuân theo một hệ thống phí nhiều cấp.  Tuy nhiên, có một lợi ích bổ sung.  Một số cấp độ cũng cung cấp phí âm (hoặc phí hoàn lại) cho các nhà sản xuất.  Điều này có nghĩa là các trader cung cấp tính thanh khoản cho thị trường về cơ bản được trả tiền cho nó.

Nếu bạn có một vị trí mở khi hết hạn, bạn sẽ phải trả phí giao hàng là 0,015%.  Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể mở các vị trí tương lai hàng quý 10 phút trước khi hết hạn.

Kích thước đánh dấu trên các sản phẩm tương lai hàng quý là $ 0,10.  Điều này có nghĩa là những thay đổi về giá trong hợp đồng xảy ra với gia số là $ 0,10.  Ngược lại, quy mô tích lũy của các sản phẩm tương lai vĩnh viễn của Binance là 0,01 đô-la.

Tương tự như các sản phẩm tương lai vĩnh viễn trên Binance, đòn bẩy tối đa có sẵn là 125 lần.  Tuy nhiên, bạn cần cực kỳ lưu ý trong việc thanh lý.  Theo dõi chặt chẽ các yêu cầu ký quỹ duy trì và đảm bảo rằng bạn thực hiện quản lý rủi ro thích hợp.

Cũng cần lưu ý rằng bạn sử dụng đòn bẩy càng cao, thì kích thước vị trí tối đa mà bạn có thể mở càng nhỏ.

Hợp đồng tương lai hàng quý so với hợp đồng tương lai vĩnh viễn – sự khác biệt là gì?

Chúng ta đã biết sự khác biệt chính – hợp đồng tương lai hàng quý hết hạn, hợp đồng tương lai vĩnh viễn thì không.  Nhưng những gì khác là khác nhau về chúng?

Một số hợp đồng tương lai sẽ tự động “chuyển sang” hợp đồng tiếp theo khi hết hạn.  Điều này có nghĩa là khi hợp đồng hiện tại hết hạn, các vị trí đang mở về cơ bản được chuyển sang hợp đồng tiếp theo.  Trên thực tế, về cơ bản đây là cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai vĩnh viễn, không phải là hàng quý.  Tuy nhiên, điều này không đúng với hợp đồng tương lai hàng quý của Binance.  Sau khi hết hạn, các hợp đồng hàng quý sẽ hết hạn theo giá trung bình của giờ trước và được thanh toán bằng BTC.

Trái ngược với hợp đồng tương lai vĩnh viễn, chỉ số giá cho hợp đồng tương lai hàng quý dựa trên thị trường BTC/USD chứ không phải thị trường BTC/USDT.  Điều này cho phép các nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro USDT tách khỏi USD.

Giá chỉ số được tạo thành từ đường trung bình động của giá thị trường BTC/USD trên các sàn giao dịch sau: Bitstamp, Coinbase Pro, Kraken, Bittrex và Binance.  Các thị trường này đều có trọng số như nhau trong chỉ số.  Chỉ số này được sử dụng để tính Giá Mark, sử dụng để thanh lý.

Một sự khác biệt chính khác là phí bạn sẽ phải trả.  Nếu bạn đang giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, bạn sẽ phải trả phí cấp vốn cứ sau 8 giờ.  Khoản thanh toán này được đưa ra giữa những người tham gia thị trường để giữ giá thị trường kỳ hạn vĩnh viễn gần với giá giao ngay.  Bạn có thể coi nó như một thứ tương tự như lãi suất nhưng nó được trả giữa các trader.

Khi nguồn tài trợ là dương, các vị trí mua trả cho các vị trí bán, khi nguồn vốn âm, các vị trí bán ngắn trả cho các vị trí mua.  Tuy nhiên, hợp đồng tương lai hàng quý không có phí tài trợ liên quan đến chúng.  Điều này làm cho chúng trở nên lý tưởng để nắm giữ lâu dài hơn vì phí tài trợ sẽ không giảm dần vị trí theo từng phần nhỏ khi thời gian qua đi.  Đồng thời, hợp đồng tương lai vĩnh viễn có thể phù hợp hơn với bạn nếu bạn đang tìm kiếm giao dịch ngắn hạn.  Tất cả phụ thuộc vào hồ sơ rủi ro và phong cách giao dịch của bạn.

Lợi ích của việc giao dịch hợp đồng tương lai hàng quý của Binance

Một lợi thế của hợp đồng tương lai hàng quý của Binance là bạn có thể sử dụng BTC làm tiền ký quỹ và chúng được thanh toán bằng BTC.  Điều này có nghĩa là bạn cũng phải cam kết số tiền ký quỹ ban đầu của mình bằng BTC.

Tại sao đây là một lợi ích?  Việc sử dụng BTC cho phép các trader lớn (cá voi) hoặc thậm chí các trader bán lẻ bảo vệ quyền sở hữu BTC của họ.  Làm thế nào họ sẽ làm điều đó?  Ví dụ, họ có thể mở một vị trí bán.  Nếu giá BTC giảm, họ có thể bù lỗ bằng USD bằng lợi nhuận BTC.  Nói cách khác, giá trị USD của BTC có thể giảm xuống nhưng họ sẽ kiếm được nhiều BTC hơn bằng cách thu lợi nhuận từ vị trí bán.

Ngoài ra, những hợp đồng này là một cách tuyệt vời dù chỉ đơn giản là tăng lượng nắm giữ BTC của bạn.  Vì chúng được giải quyết bằng BTC, lợi nhuận có thể tăng chồng.

Hợp đồng tương lai hàng quý của Binance cũng có thể mở ra cơ hội chênh lệch giá thuận lợi cho các trader lớn hơn.

Có hai khái niệm chúng ta cần hiểu ở đây: contango và backwardation.  Contango là khi hợp đồng tương lai được giao dịch cao hơn giá giao ngay của tài sản cơ sở.  Backwardation là khi hợp đồng tương lai được giao dịch thấp hơn thị trường giao ngay.

Trong cả hai trường hợp này, các trader lớn (như cá voi hoặc quỹ đầu cơ) có thể thu được lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá giao ngay và giá tương lai, tuy nhiên chênh lệch đó có thể nhỏ.  Họ làm điều đó bằng cách mua các hợp đồng tương lai và bán các khoản nắm giữ giao ngay cùng một lúc, hoặc ngược lại.  Tuy nhiên, điều này thường đòi hỏi các chiến lược phòng ngừa rủi ro và quản lý rủi ro phức tạp và không được khuyến nghị cho các trader mới bắt đầu.

Kết luận

Hợp đồng tương lai hàng quý của Binance cho phép các trader suy đoán về giá của một tài sản tài chính bằng cách sử dụng bitcoin của họ.  Các hợp đồng tương lai hàng quý được thanh toán bằng BTC và có thể lý tưởng cho các swing trading vì không có phí tài trợ liên quan đến chúng.

Giao dịch tương lai có thể là một cách tuyệt vời để đầu cơ vào thị trường tiền ảo.  Nếu bạn muốn đọc hướng dẫn toàn diện về nó, hãy xem Hướng dẫn cơ bản về giao dịch trên Tin Hoả Tốc.

Nguồn: Binance

Ảnh đại diện Jessica