Poloniex khôi phục lịch sử giao dịch sau khi lỗi phần mềm gây ra hàng loạt vấn đề

Ảnh đại diện Jessica

Giống như bạn tự bắn vào chân mình bằng mã máy tính, sau đó lại quay ngược về đúng thời điểm trước khi nó xảy ra một cách thần kì.
Sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex xác nhận trong một loạt các tweet ngày hôm nay rằng họ đã hủy bỏ 12 phút lịch sử giao dịch để đối phó với một vấn đề phần mềm cho thấy một loạt các giao dịch thực hiện sai. Thông báo trên Twitter không nói về bản chất cụ thể của các lỗi này, nhưng các vấn đề kỹ thuật của sàn giao dịch không hề thú vị một chút nào ở đây.
Đây là cách Poloniex xử lý tình huống: xóa sạch mọi giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ 17:53 UTC đến 18:05 UTC hôm nay sau khi kiểm toán tự động phát hiện ra vấn đề. Công ty cũng đã hủy mọi khoản rút tiền đang chờ xử lý và mọi khách hàng bị ảnh hưởng đều được thông báo về việc này qua email.
Người phát ngôn của Poloniex không có bình luận ngay – chúng ta không biết có bao nhiêu người dùng thực sự bị ảnh hưởng hoặc mức độ giao dịch nào bị vô hiệu hóa bởi quyết định này.

Jessica| Cointelegraph 

Ảnh đại diện Jessica