DAO

  • DAO là gì?
    ,

    DAO là gì?

    .

    Khi bước vào thế giới tiền ảo bạn nghe về Vitalik Buterin và DAO. Vậy DAO là gì, hãy để chúng tôi nói bạn nghe… Hãy tưởng tượng một…