Telegram tiết lộ Catchain, một thuật toán đồng thuận BFT

Telegram tiết lộ Catchain, một thuật toán đồng thuận BFT
Ảnh đại diện tienao

Một bài viết ngày 3 tháng 2 của tác giả Nikolai Durov, đồng sáng lập Telegram, đưa ra các chi tiết về cơ chế đồng thuận của Telegram Open Network, có tên là Catchain. Giải pháp được đề xuất là thuật toán Byzantine Fault Tolerant (BFT) Proof of Stake (PoS), tương tự như thuật toán được sử dụng bởi NEO hoặc Cosmos.

Thuật toán BFT là các giải pháp cố gắng để giải quyết vấn đề Byzantine Generals, trong đó các tác nhân của một mạng cụ thể cần duy trì chức năng của nó ngay cả khi một số nút không đáng tin cậy hoặc độc hại.

Cách thức hoạt động của Catchain

Catchain sẽ hoạt động miễn là một phần ba các nút không độc hại, tương đương với giới hạn lý thuyết được vạch ra cho các giải pháp BFT. Hệ thống tập trung vào xác thực từng khối khi nó được tạo, tương tự như Cosmos’ Tendermint hay NEO’s dBFT. Điều này trái ngược với các hệ thống được đề xuất bởi Ethereum và Cardano, khi các khối dễ dàng được tạo, sau này đã được điều chỉnh bởi các đợt Hard Fork.

Mỗi khối mới được tạo thông qua vòng tạo khối, trong đó các trình xác nhận (Validators) có thời gian giới hạn để đồng ý. Nếu họ không làm như vậy, khối đó bị bỏ qua.

Mỗi Trình xác nhận có vai trò rõ ràng trong quy trình bỏ phiếu khối: tạo khối, đề xuất một khối để bỏ phiếu, bỏ phiếu cho đề xuất. Các vai trò được thay đổi với mỗi vòng mới, cần đảm bảo tính chính xác của quy trình.

Telegram được thiết lập để có không quá 100 Trình xác nhận cho “chuỗi Master” và từ 10-30 cho mỗi “chuỗi shard“. Theo các thử nghiệm được thực hiện vào năm 2018, cứ sau 5 giây một khối có thể được tạo ra khi đã trải qua quy trình đồng thuận hoàn toàn.

Hệ thống được các nhà phát triển TON báo cáo là tương tự như Cosmos’, và Algorand’s. Sự khác biệt nằm ở một số chi tiết cụ thể, chẳng hạn như cách các nút giao tiếp với nhau. Đơn giản việc mỗi nút giao tiếp mọi nốt là rất kém hiệu quả, điều này cho thấy mỗi dự án đã cố gắng tìm ra cách riêng để làm cho quá trình nhanh hơn.

Lịch sử gần đây của Telegram 

SEC đã ngăn chặn việc khởi chạy TON với một hành động khẩn cấp được đệ trình vào tháng 10 năm 2019. Ủy ban lập luận rằng Telegram đã tiến hành bán chứng khoán không được ủy quyền.

Những người tham gia hệ sinh thái lập luận rằng việc bán token chỉ giới hạn cho các nhà đầu tư được công nhận, Telegram không làm gì sai.

Mạng hiện chỉ hoạt động ở chế độ testnet, điều này đã không dừng được việc một số đơn vị đã tạo Blockchain Explorer (Bảng theo dõi chuỗi khối) cho nó. Tuy nhiên, ủy ban đã chỉ trích tình trạng phát triển này, họ cho rằng có rất ít khả năng token GRAM sẽ được hoạt động.

Tuấn Nguyễn |  CoinTelegraph

Ảnh đại diện tienao